FTESË PËR OFERTË

Polyphonia
July 29, 2020

FTESË PËR OFERTË

LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR APARATUREN ADAPTICA  2 WIN FOR VISION 

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj lidhur me shërbimin vizite okulistike me aparaturën Adaptica 2Win for Vision,per projektin “Sy të shëndetshëm për arsimim të suksesshëm” në ndihmë të fëmijëve në shkollat 9-vjeçarë, Tiranë

1 Specifikime teknike DDAER aparatura Adaptica


LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR STRUKTURA NDIHMESE  

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj lidhur me  strukturat Banner, Roll Up dhe dhomë e errët që vijnë në ndihmë, për projektin “Sy të shendetshëm për arsimim të suksesshëm” në shkollat 9-vjeçarë, Tiranë

2 Specifikime teknike DDAER banner rollup


LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR BROSHURA DHE FLETEPALOSJE 

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj lidhur me broshurat dhe fletepalosje, për projektin “Sy të shëndetshëm për arsimim të suksesshëm” në ndihmë të fëmijëve në shkollat 9-vjeçare, Tiranë.

3 Specifikime teknike DDAER broshura


LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR STRUKTURA NDIHMESE PER AKTIVITET  

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj lidhur me shërbimin: Pedanë për organizim eventi, backdrop banner, foltore, tapet ceremonial, audio foni, për projektin “Sy të shendetshëm për arsimim të suksesshëm” 

4 Specifikime teknike DDAER eventi permbylles


LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR PERSONEL TE SPECIALIZUAR 

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj lidhur me shërbimin personel të specializuar për takimet mbi për projektin “Sy të shendetshëm për arsimim të suksesshëm”.

5 Specifikime teknike DDAER informim ndergjegjesim


LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR BLERJE  PRODUKTE KANCELARIE 

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj lidhur produkte kancelarie ,për projektin “Sy të shëndetshëm për arsimim të suksesshëm”.

6 Specifikime teknike DDAER kancelari


LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR BLERJE KARBURANTI

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj lidhur me shërbimin karburant për transport, për projektin “Sy të shëndetshëm për arsimim të suksesshëm”.

7 Specifikime teknike DDAER karburant


LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR PROMOVIM NE RRJETE SOCIALE 

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj lidhur promovimin në rrjete sociale të projektit “Sy të shëndetshëm për arsimim të suksesshëm”.

8 Specifikime teknike DDAER promo


LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR PRODHIM LENTESH ORGANIKE DHE SYZE  

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj lidhur me shërbimin prodhim lentesh organike si dhe syze optike metalike të markes United Colors of Benetton, për projektin “Sy të shëndetshëm për arsimim të suksesshëm”.

9 Specifikime teknike DDAER syzet prodhim


LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR TRANSPORT 

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj lidhur me sherbimin transport në lidhje me projektin “Sy të shëndetshëm për arsimim të suksesshëm”.

10 Specifikime teknike DDAER transport projekt dhe vizita Trane


LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR VIZITE, PERCAKTIM DHE INTERPRETIM RECETE 

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj lidhur me sherbimin: vizitë me vizus, vizitë okulistike, përcaktim recete, interpretim dhe vlerësim recete, për projektin “Sy të shëndetshëm për arsimim të suksesshëm”.

11 Specifikime teknike DDAER vizita okulistike


 

Afati i ofertave që do të paraqiten është deri më datë 04.05.2021, në email: Info@ddaer.org, ose dorazi në: Rruga ‘Brigada VIII’ Nd. 4, H. 2, Ap. 6, Njësia Administrative 5, Tiranë