Polyphonia
July 29, 2020

FTESË PËR OFERTË

LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR STRUKTURA NDIHMESE

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj lidhur me strukturat banner, struk  ture roll up dhe Design, per projektin “TIR-Programi për mbështetjen e Teknologjisë dhe Inovacionit për të Rinjtë”.

1 Specifikime teknike DDAER banner rollup


LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR STRUKTURAT NDIHMESE PER AKTIVITET

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj lidhur me strukturre backdrop  banner, foltore, tapet dhe audio/foni per projektin “TIR-Programi për mbështetjen e Teknologjisë dhe Inovacionit për të Rinjtë”

2 Specifikime teknike DDAER eventi permbylles


LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR PROMOVIM RRJETE SOCIALE

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj lidhur me promovimin e aktivitetit ne rrjete sociale, promo, intervista TV/Radio per projektin “TIR-Programi për mbështetjen e Teknologjisë dhe Inovacionit për të Rinjtë”

3 Specifikime teknike DDAER promo


LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR WEBSITE

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj per krijimin e platformes dixhitale website, domain, host, mirembajtjen dhe dizenjimin  lidhur projektin “TIR-Programi për mbështetjen e Teknologjisë dhe Inovacionit për të Rinjtë”

4 Specifikime teknike DDAER website


LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR KANCELARI

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj për produktet e kancelarisë  lidhur projektin “TIR-Programi për mbështetjen e Teknologjisë dhe Inovacionit për të Rinjtë”

5 Specifikime teknike DDAER kancelari


LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR KARBURANT

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj per karburant ( Nafte, Benzinë)  lidhur projektin “TIR-Programi për mbështetjen e Teknologjisë dhe Inovacionit për të Rinjtë”

6 Specifikime teknike DDAER karburant


Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në adresën Info@ddaer.org deri në datën 16.06.2021 ora 16:00