Polyphonia
July 29, 2020

FTESË PËR OFERTË

LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR HAPËSIRË ME QERA

 

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj lidhur me hapesiren me qera (Coworking space), për projektin “TIR-Programi për mbështetjen e Teknologjisë dhe Inovacionit për të Rinjtë”

Specifikime teknike DDAER Coworking hapsire me qera

 


LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR LAPTOP DHE PAJISJE SHTESE KOMPJUTERIKE

 

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj për laptop perkateisht me keto specifikime, 8 GB DDR, HD 256 GB SSD, USB 3.0, Windows 10 64-bit Professional, me kabëll “Power Cord”, Mikrofon Jack per projektin “TIR-Programi për mbështetjen e Teknologjisë dhe Inovacionit për të Rinjtë”

Specifikime teknike DDAER laptop qera


LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR MATJE ANALITIKE SEM

 

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj lidhur me test analitik i materialit me mikroskop elektronik skanimi, (SEM) per projektin “TIR-Programi për mbështetjen e Teknologjisë dhe Inovacionit për të Rinjtë”

Specifikime teknike DDAER matje analitike SEM


LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR PAJISJE LABORATORIKE

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj për peshore elekronike, sonde dhe kabull  lidhur projektin “TIR-Programi për mbështetjen e Teknologjisë dhe Inovacionit për të Rinjtë”

Specifikime teknike DDAER Pajisie laboratorike


LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR INTERNET WIRLESS PORTABEL

 

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj për Internet Wireless Portabel dhe karikim interneti 4G lidhur projektin “TIR-Programi për mbështetjen e Teknologjisë dhe Inovacionit për të Rinjtë”

Specifikime teknike DDAER powerline internet


LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR REAGENT KIMIK

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj për reagent kimik, perkatesisht propanol, borhidrat natriumi, hidroksid kaliumi, butanon, karbont natriumi, acid sukfurik, klor kalciumi, forma te cimentos 50X50<10 mm dhe 40X40x160 mm  lidhur projektin “TIR-Programi për mbështetjen e Teknologjisë dhe Inovacionit për të Rinjtë”.

Specifikime teknike DDAER reagent kimik


LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR TRAJNIM SHKENCOR

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj për trajnim, kurs statistikor  lidhur projektin “TIR-Programi për mbështetjen e Teknologjisë dhe Inovacionit për të Rinjtë”.

Specifikime teknike DDAER Trajnim per kerkim, llogaritje shkencore


LËNDA: FTESË PËR OFERTË PËR TRANSPORT QELLIME KERKIMORE

Të nderuar,

Nëpërmjet kësaj kërkese më poshtë, ju ftojmë të paraqesni ofertën tuaj për transport  lidhur projektin “TIR-Programi për mbështetjen e Teknologjisë dhe Inovacionit për të Rinjtë”.

Specifikime teknike DDAER Transport per qellime kerkimore


Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në adresën Info@ddaer.org deri në datën 27.09.2021 ora 16:00