Polyphonia
July 29, 2020
Ftesë Për Ofertë
June 5, 2022

FTESË PËR OFERTË

Titulli i projektit: “TIR-Programi për mbështetjen e Teknologjisë dhe Inovacionit për të Rinjtë”

Programi: Programi Rajonal për Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor (ReLOaD), Bashkia Tiranë

Aktivitet përmbyllës: Ky produkt do të prodhohet në fund të projektit. Produkti është: Publikim rezultatet e studimeve dhe projektit hardcopy.

 

 

Nr. Emërtimi Specifikim teknik Njësia Sasia Tavani i vlerës së parashikuar Cmim/

Njësi

Vlera Lek
1. Publikim rezultatet e studimeve dhe projektit hardcopy Katalog “Siguria ne Shtepi”, me ngjyra, Format A5. Kapak i shtypur ne dy ane me karton 300 gr, i pa plastifikuar. Brendia leter LWC 80 gr me 52 faqe. Materiali i qepur ne mes me tel. cope 100      
  TOTAL 70,000    

 

Shënim:

Shpallja për prezantimin e ofertave do të bëhet në faqen zyrtare web: www.ddaer.org dhe do të qëndrojë e afishuar për nje javë. Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj në adresën info@ddaer.org deri ne datën   23/02/2022 ora 16:00